รับเขียนโปรแกรม และ รับทำเว็บไซต์ PHP โทร : 089-105-8048

เพิ่มความสว่างให้กับภาพ ที่ใช้ประกอบการทำเว็บไซต์

  วันนี้เราจะใช้โปรแกรม Photoshop มาปรับแต่งภาพกันนะครับ โดยใช้วิธีลูกทุ่ง ๆ  ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  เริ่มโดย

1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการโดยเลือกเมนู   File >> Open    แล้วเลือกภาพที่ต้องการ

2. เลือกเมนู Image >> Adjustments >> Brightness/Contrast  ดังภาพ

3. จะปรากฎกล่องเครื่องมือสำหรับปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ  ดังรูปที่แสดง

  • ลูกศร 1   เป็นตัวปรับค่าความสว่างของภาพ
  • ลูกศร 2   เป็นตัวปรับค่าความคมชัดของภาพ
  • ลูกศร 3   เมื่อใส่เครื่องหมายถูกที่นี่  เวลาท่านปรับเปลี่ยนค่า  มันจะมีผลแสดงให้ท่านชมที่ภาพทันที

 

4. ต่อไปท่านก็ปรับค่าตามใจชอบได้เลยครับ  ดังตัวอย่างภาพที่เอามาให้ดูเป็นภาพก่อนปรับ และ เมื่อทำการปรับแล้ว

5. เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วก็กด  OK  แล้วทำการบันทึก โดย  File >> Save for Web   แล้วตั้งชื่อตามต้องการ

** วิธีปรับนี้ ถ้าภาพต้นฉบับมืดเกินไป  บางทีปรับเท่าใด ผลที่ได้คือภาพมัวๆ เบลอ ๆ ไม่ค่อยชัด แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน **