รับเขียนโปรแกรม และ รับทำเว็บไซต์ PHP โทร : 089-105-8048

ออกแบบเว็บไซต์ : เครื่องสำอาง MTI

 • เครื่องสำอาง MTI, ผลงานเว็บไซต์ , ออกแบบเว็ปไซต์ , รับทำเว็บไซต์ , เขียนโปรแกรม, รับเขียนโปรแกรม

ความเป็นมาของเว็บไซต์

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดย อ.พรรณอร แสงอาทิตย์ , อ.กาญจนา สายสิริพร, และ อ.อำพล สุวรรณจิตร เพื่อสอนศิลปการแต่งหน้าให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

 • ลูกค้า:
  เครื่องสำอาง MTI
 • สิ่งที่ใช้:
  - PHP
  - MySQL
  - HTML
  - Javascript
  - Flash Animation
 • URL:
  www.mti.co.th
- Product Catalog เพิ่ม และ แก้ไขข้อมูลได้
- ระบบ Shopping Cart สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ
- ระบบเว็บ 2 ภาษา
- ระบบสมาชิก

Keyword

รับเขียนโปรแกรม ,เขียนโปรแกรม , บริษัทรับทำเว็บ ,รับทำเว็บไซต์ ,รับเขียนเว็บ,พื้นที่ทำเว็บ, รับทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,ออกแบบ,ออกแบบเว็บไซต์